Kalkulačka exekuce na rodičovský příspěvek 2017

Rodičovský příspěvek spadá mezi sociální dávky, které mohou být postiženy exekučními srážkami.

Jste maminka, která je doma s dítětem (dětmi), na rodičovské a hrozí vám snad exekuce? Ozval se vám exekutor, a požaduje úhradu nějakého dluhu nebo pohledávky? Hrozí vám, že „zabaví“ rodičovskou? V této kalkulačce si můžete sama spočítat, jestli vám vůbec může exekutor rodičovský příspěvek „zabavit“, a kolik by vám případně zůstalo.

Pozor: aktuální kalkulačku najdete zde: Kalkulačka exekuce 2018

Může exekutor zabavit i rodičovský příspěvek?

Exekutor má při vymáhání dluhů a pohledávek celou řadu možností. Od exekuce přikázáním pohledávky na účet (zablokování účtu v bance), přes zabavení majetku, po exekuční srážky.

Exekuční srážky bývají sice nejčastěji prováděny z platu nebo ze mzdy, to ale neznamená, že by jiné příjmy byly před exekucí „v bezpečí“. Je i několik dalších příjmů, ze které může exekutor (minimálně z části) zabavit. Patří sem třeba i nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti. Je možná i exekuce na důchod, na „mateřskou“ (peněžitá pomoc v mateřství) nebo na některé sociální dávky.

Exekuce na rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek spadá mezi sociální dávky, které mohou být postiženy exekučními srážkami. V takovém případě pak exekutor nařídí Úřadu práce, aby byly prováděny srážky. Postup výpočtu nezabavitelné částky a srážek, je u rodičovského příspěvku stejný, jako u exekuce na mzdu.

V následující kalkulačce pro výpočet exekuce na rodičovský příspěvek, si můžete sami spočítat, kolik peněz by vám zůstávalo v roce 2017.

Výpočet exekuce na rodičovskou v roce 2017

Kalkulačka exekuce na rodičovskou 2017
Rodičovský příspěveku (příjem)

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2017?

Jak již bylo zmíněno výše, ani u exekuce na rodičovskou vám nesmí exekutor zabavit vše. Podobně, jako u exekuce na mzdu, i u té na rodičovský příspěvek, vám bude muset zůstat určitá – nezabavitelná částka.

Základní nezabavitelné minimum je v roce 6154,67 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o exekuci na rodičovský příspěvek, tak určitě máte nějaké děti, ke kterým máte vyživovací povinnost. V takovém případě se pak nezabavitelná částka dále zvyšuje, a to o 1538,67 Kč za každé dítě. Stejně tak může být nezabavitelná částka zvýšena i za manžela nebo manželku.

Příklad výpočtu exekuce na rodičovský příspěvek – samoživitelka s jedním dítětem

Pro názorný příklad se můžete podávat na konkrétní výpočet.

Příklad 1: máme ženu (samoživitelku) na rodičovské dovolené, která má jedno dítě a dostává rodičovský příspěvek ve výši 7600 Kč. Pokud by se jednalo o nepřednostní pohledávku (viz: Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?) pak by výpočet srážek a nezabavitelné částky vypadal takto:

 • Rodičovský příspěvek = 7600 Kč měsíčně
 • Nezabavitelná částka za ženu = 6154,67 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za jedno dítě = 1538,67 Kč
 • Nezabavitelné minimum celkem = 7694 Kč
 • Výsledek = nezabavitelná částka je vyšší než rodičovský příspěvek, exekutor tedy nemůže dostat ani 1 Kč

Příklad 2: máme ženu (samoživitelku) na rodičovské dovolené, která má dvě děti (2 a 8 roků), která dostává rodičovský příspěvek ve výši 11500 Kč měsíčně. Opět se bude jednat o nepřednostní pohledávku:

 • Rodičovský příspěvek = 11500 Kč měsíčně
 • Nezabavitelná částka za ženu = 6154,67 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za dvě děti (*) = 2×1538,67 Kč
 • Nezabavitelné minimum celkem = 9232 Kč
 • Výsledek = ze zbytku rodičovské (2268) dostane exekutor jednu třetinu
 • Exekuční srážka celkem = 756 Kč
 • Zbytek rodičovské po exekuci = 10 744 Kč

(*) Pro zvýšení nezabavitelné částky za dítě o 1538,67 nehraje věk dítěte roli, výše nezabavitelné částka za dítě je stejná pro „malé“ i „velké“ dítě