Mzdová kalkulačka – jak se změní výplatní páska (výpočet čisté mzdy) od ledna 2024?

Od ledna 2024 se bude měnit výpočet čisté mzdy. Mnoho zaměstnanců najde na výplatní pásce změny. Bude nové nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy). Změní se limit pro zvýšenou daň z výplaty (23%). Budou se rušit firemní benefity, nebo některé daňové slevy.

Na začátek roku 2024, se plánuje velké množství změn. Vláda si prosadila velký balík úsporných opatření. Ten zahrnuje změny daní, změny u důchodů a mnoho dalších (úsporných) opatření. Část změn poznají na výplatní pásce i zaměstnanci.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude vaše čistá mzda v roce 2024. Pro zaměstnance se plánuje nové nemocenské pojištění (mínus 0,6% z hrubé mzdy), zrušení některých daňových slev (nebo změny podmínek). A budu se platit i vyšší daně.

Mzdová kalkulačka 2024: Jak se změní výplatní páska?

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude čistá mzda od ledna 2024. Pro výpočet stačí zadat hrubou mzdu a zvolit parametry pro výpočet (počet dětí, daňové slevy, firemní auto poskytnuté i pro soukromé účely, nebo jestli za vás zdravotní pojištění platí stát).

Výpočet v kalkulačce pro rok 2024, je proveden podle podmínek, které platí od 1. 1. 2024. Změny se ale mohou projevit až u výplaty, kterou dostanete v únoru (výplata za leden 2024). U výplaty, která chodí na účet v lednu (mzda z prosinec) platí ještě původní podmínky pro výpočet čisté mzdy.

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Další kalkulačky pro výpočet výplaty 2024:

Výplata a mzdy – jaké změny se plánují pro rok 2024?

V polovině roku 2023, představila vláda sadu úsporných opatření (kromě toho se plánuje i reforma důchodů). Změn má být opravdu hodně (změní se přes 50 různých zákonů). Nyní se podíváme na změny, které se mohou týkat zaměstnanců (a jejich výplaty v roce 2024).

Změny pro zaměstnance v roce 2024:

 • Z výplaty (z hrubé mzdy) se bude strhávat i nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy)
 • Zvýšená daň z výplaty (23%), se bude platit již od trojnásobku průměrné mzdy (nad 131 901 Kč)
 • Zruší se některé daňové slevy (školkovné, daňová sleva za studenta, ….)
 • Změní se podmínky pro některé daňové slevy (na daňovou slevu za manželku, bude mít nárok méně lidí)
 • Omezí se daňová uznatelnost benefitů pro zaměstnance (různé příspěvky („stravenky“) od zaměstnavatele například na kulturu, sport, a jiné)
 • Zpřísní se podmínky pro dohody – dohled ČSSZ, povinné placení pojištění – tato změna platí až od 1. července 2024
 • U dohody DPP a DPČ bude nárok na placenou dovolenou – tato změna platí už od 1. ledna 2024

Výpočet výplaty v roce 2024 – sociální pojištění (a nově i nemocenské)

Od ledna 2024, budou zaměstnanci platit vyšší „sociální“ pojištění. Doposud se z výplaty strhávalo 6,5% na důchodové pojištění (zaměstnavatel odvádí dalších 24,8% na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti)

Od ledna 2024, by měli nemocenské pojištění platit i zaměstnanci. Bude se jednat o 0,6% z hrubé mzdy. Odvod na sociální pojištění se zvýší z 6,5% na 7,1% (nově bude zahrnovat současné důchodové pojištění a nové nemocenské pojištění.

Výpočet výplaty v roce 2024 – zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění, které platí zaměstnanci z výplaty, by se měnit nemělo. I v roce 2024, by to mělo být 4,5% z hrubé mzdy (zaměstnavatel platí dalších 9%).

Od ledna 2024, dojde i ke zvýšení minimálního zdravotního pojištění. Jedná se o 13,5% z minimální mzdy (v roce 2024 je to 2552 Kč).

Minimální zdravotní pojištění se týká těch, kdo mají výplatu nižší než minimální mzdu (tedy především různé brigády na dohody DPP, DPČ nebo i práce na částečný úvazek).

V takových případech se doplácí doplatek do minimálního zdravotního pojištění (pokud zdravotní pojištění neplatí stát – například za důchodce, studenty, osoby na mateřské a rodičovské, apod.).

Výpočet výplaty v roce 2024 – daně a daňové slevy

Základní daň z výplaty, by se v roce 2024 neměla měnit. I nadále to bude 15% z hrubé mzdy. Změní se ale limit, od kterého se platí zvýšená daň ze mzdy (23%).

V roce 2024, by se měla zvýšená daň (23%) platit z výplaty nad cca 131 901 000 Kč (trojnásobek průměrné mzdy; v předchozích letech to byl čtyřnásobek).

Od ledna 2024, se mají změnit podmínky pro některé daňové slevy (sleva na manželku) nebo dojde k jejich zrušení (školkovné, daňová sleva na studenta).

Změny pro dohody (DPP a DPČ) v roce 2024

Lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), se mohou těšit na placenou dovolenou. Na dovolenou bude nárok od ledna 2024 (v roce 2023 se schválila novela zákoníku práce – nárok na dovolenou ale bude až od začátku roku 2024).

U dohody bude nárok na dovolenou po odpracování alespoň 80 hodin. Za 20 odpracovaných hodin, pak bude nárok minimálně na 1,54 hodiny dovolené:

 • U dohody DPP to může být až 24 hodin dovolené za rok (u DPP je limit – maximálně 300 hodin práce za rok)
 • U dohody DPČ to může být až 80 hodin dovolené za rok (platilo by pro „poloviční“ úvazek, tj. pro dohodu DPČ s týdenní pracovní dobou 20 hodin; při menším počtu odpracovaných hodin, bude nárok na dovolenou nižší)
 • Podmínky pro čerpání nebo proplacení dovolené, budou stejné jako u zaměstnanců v pracovním poměru

Od 1. července 2024, by se ale současně měly zpřísnit podmínky pro dohody (týká se hlavně DPP). Všechny dohody, by měly být evidovány u ČSSZ. Příjem (ze všech dohod, od všech zaměstnavatelů), se bude sčítat. Od určité výše příjmu, se bude platit povinné pojištění (nyní se tomu dá vyhnout).

Od 1. 7. 2024, by se u dohody mělo povinně platit pojištění při příjmu:

 • Nad 25% průměrné mzdy (nad 10 500 Kč) od jednoho zaměstnavatele
 • Nad 40% průměrné mzdy (nad 17 500 Kč) od více zaměstnavatelů (více souběžných dohod)

Omezení firemních benefitů pro zaměstnance v roce 2024

Velkou změnou má být i omezení daňové uznatelnosti pro firemní benefity. Věšína firem svým zaměstnancům přilepšuje různými příspěvky. Většinou se jedná o různé poukázky („stravenky“), které jsou určeny na kulturu, sport a jiné.

Nikdo sice nebude firmám zakazovat, aby tyto benefity poskytovaly i nadále. Bez možnosti odečíst si tyto příspěvky z daní, to ale pro většinu firem už nebude zajímavé. Některé firmy, tedy zruší všechny benefity bez náhrady. Jiné firmy mohou místo toho zaměstnancům zvýšit výplatu.

Zvýšení minimální mzdy od ledna 2024

Od ledna 2024, dojde k dalšímu zvýšení minimální mzdy. Ta se zvyšuje skoro každý rok vždy na začátku roku.

 • Minimální mzda se od 1. 1. 2024 zvýší na 18 900 Kč
 • Jedná se o zvýšení o 1600 Kč
 • Minimální hodinová mzda se zvýší na 112,50 Kč (hrubého za hodinu)

Zvýšení zaručené mzdy od ledna 2024

Společně s minimální výplatou, se od 1. 1. 2024 zvýší i zaručená mzda:

 • pro první, druhou a třetí skupinu se zaručená mzda zvýší o 1600 Kč
 • pro osmou skupinu se zaručená mzda zvýší o 3200 Kč

Zvýšení platů státních zaměstnanců od ledna 2024

Státní zaměstnanci (úředníci, apod.), se rozhodně nemohou těšit na nějaké plošné zvyšování platů v roce 2024. Během roku 2023, se dokonce objevily úvahy, že by se platy naopak plošně snižovaly (údajně se to mělo týkat nejenom státních úředníků, ale i policie, apod.).

Ke snižování platů (mělo to být plošné snížení platů o 5%), zřejmě nakonec nedojde. Rozhodně se ale nedá počítat s tím, že by stát zvyšoval platy ve chvíli, kdy připravuje poměrně razantní úsporná opatření (které nějakým způsobem pocítí všichni obyvatelé ČR).

Podle aktuálních informací, se budou v roce 2024 zvyšovat platy ve školství (učitelé i nepedagogický personál). Vyšší platy budou mít i lékaři (a další personál ve zdravotnictví). Omezeně se zvýší platy i některým státním úředníkům. Průměrný plat ve státní správě, by měl být v roce 2024 o cca 1100 Kč vyšší. Platové tabulky se ale nebudou měnit.