Kalkulačka exekuce na rodičovský příspěvek od července 2022

Rodičovský příspěvek spadá mezi sociální dávky, které mohou být postiženy exekučními srážkami.

Jste maminka, která je doma s dítětem (dětmi), na rodičovské a hrozí vám snad exekuce? Ozval se vám exekutor, a požaduje úhradu nějakého dluhu nebo pohledávky? Hrozí vám, že „zabaví“ rodičovskou? V této kalkulačce si můžete sama spočítat, jestli vám vůbec může exekutor rodičovský příspěvek „zabavit“, a kolik by vám případně zůstalo.

Může exekutor zabavit i rodičovský příspěvek?

Exekutor má při vymáhání dluhů a pohledávek celou řadu možností. Od exekuce přikázáním pohledávky na účet (zablokování účtu v bance), přes zabavení majetku, po exekuční srážky.

Exekuční srážky bývají sice nejčastěji prováděny z platu nebo ze mzdy, to ale neznamená, že by jiné příjmy byly před exekucí „v bezpečí“. Je i několik dalších příjmů, ze které může exekutor (minimálně z části) zabavit. Patří sem třeba i nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti. Je možná i exekuce na důchod, na „mateřskou“ (peněžitá pomoc v mateřství) nebo na některé sociální dávky.

Exekuce na rodičovský příspěvek 2022

Rodičovský příspěvek spadá mezi sociální dávky, které mohou být postiženy exekučními srážkami. V takovém případě pak exekutor nařídí Úřadu práce, aby byly prováděny srážky. Postup výpočtu nezabavitelné částky a srážek, je u rodičovského příspěvku stejný, jako u exekuce na mzdu.

V následující kalkulačce pro výpočet exekuce na rodičovský příspěvek, si můžete sami spočítat, kolik peněz by vám zůstávalo v roce 2022 (od 1.7.2022).

Výpočet exekuce na rodičovskou v roce 2022

Výpočet v této kalkulačce platí pro jakýkoliv typ příjmu. Tedy, jak pro rodičovskou, tak i mateřskou, příjem ze zaměstnání, důchod, nemocenské dávky, nebo i další příjmy, u kterých mohou být prováděny exekuční srážky.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2022?

Jak již bylo zmíněno výše, ani u exekuce na rodičovskou vám nesmí exekutor zabavit vše. Podobně, jako u exekuce na mzdu, i u té na rodičovský příspěvek, vám bude muset zůstat určitá – nezabavitelná částka.

Základní nezabavitelné minimum je od 1.7.2022 ve výši 9416,25 Kč (v roce 2021 to bylo 7872,75 Kč). Vzhledem k tomu, že se jedná o exekuci na rodičovský příspěvek, tak určitě máte nějaké děti, ke kterým máte vyživovací povinnost. V takovém případě se pak nezabavitelná částka dále zvyšuje. Od 1.7.2022 je to o 3138,75 Kč každé dítě (v roce 2021 to bylo 2624,25 Kč). Stejně tak může být nezabavitelná částka zvýšena i za manžela nebo manželku.

Příklad výpočtu exekuce na rodičovský příspěvek – samoživitelka s jedním dítětem

Pro názorný příklad se můžete podávat na konkrétní výpočet.

Příklad 1: máme ženu (samoživitelku) na rodičovské dovolené, která má jedno dítě a dostává rodičovský příspěvek ve výši 10 000 Kč. Pokud by se jednalo o nepřednostní pohledávku (viz: Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?) pak by výpočet srážek a nezabavitelné částky vypadal takto:

 • Rodičovský příspěvek = 10 000 Kč měsíčně
 • Nezabavitelná částka za ženu = 9416,25 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za jedno dítě = 3138,75Kč
 • Nezabavitelné minimum celkem = 12 555 Kč
 • Výsledek = nezabavitelná částka je vyšší než rodičovský příspěvek, exekutor tedy nemůže dostat ani 1 Kč

Příklad 2: máme ženu (samoživitelku) na rodičovské dovolené, která má také jedno dítě do 6 toků, která dostává rodičovský příspěvek ve výši 13 000 Kč měsíčně. Opět se bude jednat o nepřednostní pohledávku:

 • Rodičovský příspěvek = 13 000 Kč měsíčně
 • Nezabavitelná částka za ženu = 9416,25 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za dítě =  3138,75 Kč
 • Nezabavitelné minimum celkem = 12 555 Kč
 • Výsledek = ze zbytku rodičovské (445 Kč) dostane exekutor jednu třetinu (148 Kč)
 • Exekuční srážka celkem = 148 Kč
 • Zbytek rodičovské po exekuci = 12 862 Kč

Pokud by ale tato druhá žena s rodičovskou ve výši 13 000 Kč, měla dvě děti, nebo například manžela, pak by již nezabavitelné minimum bylo 15 424 Kč a exekutor by tedy opět nemohl dostat vůbec nic – nezabavitelné minimum by bylo vyšší než částka rodičovského příspěvku.

Zjednodušeně je tedy možné říci, že exekuce na rodičovský příspěvek, může proběhnout jen v případě vyššího rodičovského příspěvku, a pokud se jedná jen o samoživitelku s maximálně jedním dítětem. I tak je případná srážka na exekuce jen poměrně malá.