Kalkulačka: Výpočet mateřské dovolené 2020

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik dostanete během mateřské dovolené. Povíme si, jaké jsou podmínky pro nárok na mateřskou v roce 2020.

Zajímalo by vás, na co máte nárok jako těhotná? V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik dostanete během mateřské dovolené. Povíme si, jaké jsou podmínky pro nárok na mateřskou v roce 2020. Jestli má nárok nezaměstnaná žena nebo studentka? Kolik je mateřská a jak se vypočítá.

Mateřská dovolená peněžitá pomoc v mateřství 2020

V souvislost si porodem, narozením dítěte a následnou péčí o dítě, má těhotná žena nárok na různé finanční dávky:

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je dávka vyplácená ženám na mateřské dovolené. Začátek mateřské dovolené je v době 6 – 8 týdnů před porodem.

Délka mateřské dovolené v roce 2020:

  • 28 týdnů (196 dní) na jedno dítě
  • 37 týdnů (259 dní) na dvojčata

Kolik je rodičovská v roce 2020?

Po skončení mateřské dovolené (skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství), pak obvykle následuje rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek. Ten je od 1. 1. 2020 ve výši 300 000 Kč (nebo 450 000 Kč na dvojčata).

Porodné a přídavky na dítě

V souvislosti s porodem také může vznikat nárok na porodné (jednorázová sociální dávka), ve výši 13000 Kč na první dítě nebo 10000 Kč na druhé dítě.

Po narození dítěte také může být nárok na přídavky na dítě. Zde mimo jiné záleží na příjmu rodiny. Měsíční přídavek na dítě do 6 roků je 800 Kč měsíčně (ve snížené variantě pak jen 500 Kč měsíčně, ale to se obvykle netýká čerstvě narozených dětí).

Kalkulačka: Výpočet mateřské dovolené od 1. 1. 2020

Kalkulačka mateřská 2020
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Kolik dostanu na mateřské dovolené v roce 2020

Pro výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství) je rozhodující váš plat. Mateřská se totiž počítá z vaší hrubé mzdy, v posledním zaměstnání.

Pokud máte průměrnou hrubou měsíční mzdu do 35 000 Kč, pak je mateřská v roce 2020 ve výši 70%.

Pokud máte vyšší měsíční hrubou mzdu, pak je také mateřská 70%, ale počítá se z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Výpočet mateřské dovolené – příklad výpočtu

Pokud byste měli například hrubou mzdu 45000 Kč měsíčně, pak se denní vyměřovací základ spočítá, jako součet vašeho hrubého příjmu za posledních 12 měsíců, vydělený počtem kalendářních dní. U hrubé mzdy 45 tisíc korun by byl vyměřovací základ 1479,45 Kč.

Redukční hranice pro výpočet mateřské od 1. 1. 2020:

  • Do 1162 Kč se započítá 100%
  • Od 1162 Kč do 1742 Kč se započítá 60%
  • Od 1742 Kč do 3484 Kč se započítá 30%
  • Nad 3484 Kč se napočítá nic

Redukovaný vyměřovací základ by tedy byl 1353 Kč. A z něj by se vypočítala mateřská 70%. Tedy 948 Kč za jeden kalendářní den. Což je 28 440 Kč měsíčně.

Kdo má nárok na mateřskou v roce 2020?

Základní podmínku pro nárok na mateřskou, je mít „odpracováno“ alespoň 9 měsíců (270 dní) v posledních dvou letech před zahájením mateřské dovolené. Současně je nutné, aby byla žena v době zahájení mateřské dovolené stále zaměstnaná. Nebo aby byla v ochranné lhůtě 180 dní, od skončení posledního zaměstnání.

Kdy má na mateřskou nárok nezaměstnaná žena?

Pokud je žena před porodem nezaměstnaná, vedená na Úřadu práce, pak nemůže mít nárok na mateřskou. Jedinou výjimkou by byla právě situace, kdy by to od skončení jejího posledního pracovního poměru bylo maximálně 180 dní.

Kdy má na mateřskou nárok studentka?

Podobné je to i u studentek. Během studia na střední nebo vysoké škole (nebo jiném typu školy), nemůže mít studentka nárok na mateřskou. Pouze pokud by během školy i pracovala.

Po skončení studia může na mateřskou vzniknout nárok, pokud je žena před porodem zaměstnaná v nějakém zaměstnání. Pak se jí může i část studia započítat do oněch 180 dní. Pokud by ale po skončení školy žena nikde nepracovala, pak nárok a mateřskou mít nebude.