Kalkulačka: Kolik je odstupné a kdo na něj má nárok?

Na odstupné je nárok, pokud dostanete výpověď (pro nadbytečnost, z organizačních důvodů, při snižování stavů nebo i ze zdravotních důvodů). Je nárok na 1 – 3 měsíce, podle délky zaměstnání. Z odstupného se platí jenom daň 15% (sociální a zdravotní se neplatí).

Při výpovědi ze zaměstnání, máte v některých případech nárok na odstupné. To může být obvykle 1 – 3 měsíční platy (v některých zvláštních případech potom dokonce i 12 měsíčních platů).

Na odstupné vzniká nárok podle zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), především v případě, kdy vám dá zaměstnavatel výpověď pro nadbytečnost nebo z organizačních důvodů.

Krom zákonného odstupného, ale můžete mít nárok i na tzv. „smluvní odstupné“. Například pokud si v pracovní smlouvě domluvíte jiné odstupné, nebo pokud je to sjednáno v kolektivní smlouvě apod.

Kalkulačka: Kolik je odstupné v roce 2024?

Kalkulačka minimální odstupné 2024
Jak dlouho trval pracovní poměr
Došlo k ukončení zaměstnání
na základě lékařského posudku?

Jaká byla vaše hrubá mzda v posledním čtvrtletí

Zadejte informaci o příjmu v posledním ukončeném čtvrtletí (tj. leden - březen nebo duben - červen nebo červenec až září nebo říjen až prosinec).

Zdejte hrubou mzdu za jednotlivé měsíce v předchozím kalendářním čtvrtletí - včetně bonusů a odměn, ale bez náhrady za nemoc nebo za dovolenou.

Pro každý měsíc zadejte počet reálně odpracovaných hodin - bez hodin zameškaných kvůli nemoci nebo dovolené.

Hrubá měsíční mzda za 1 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 1 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 2 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 2 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 3 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 3 měsíc

Doplňující informace

Přesčasové hodiny v rozhodném období

Kolik hodin má vaše týdenní pracovní doba?

Výpočet

Kdo má nárok na odstupné?

Nárok na odstupné vzniká jen v některých případech, kdy dochází k ukončení pracovního poměru. Jednotlivé případy jsou uvedeny v paragrafu 67, zákoníku práce. Jedná se hlavně o situace kdy:

 • Ruší se zaměstnavatel (zánik firmy), nebo jeho část
 • Dochází k přemístění zaměstnavatele nebo jeho části (např. do jiného města/státu)
 • Dostanete výpověď z organizačních důvodů
 • Dostanete výpověď pro nadbytečnost
 • Dostanete výpověď při snižování stavů
 • Při ukončení zaměstnání po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání (výpověď, dohoda ze zdravotních důvodů)

Nárok na odstupné je jak při výpovědi, tak i při ukončení pracovního poměru dohodou, z výše uvedených důvodů.

V takovém případě máte nárok na odstupné:

 • 1 měsíční plat, pokud jste pracovali méně než 1 rok
 • 2 měsíční platy, pokud jste pracovali méně než 2 roky
 • 3 měsíční platy, pokud jste pracovali 2 roky a více
 • 12 měsíčních platů, pokud se jednalo pracovní úraz, nemoc z povolání nebo dosažení maximální expozice na daném pracovišti (rizikové pracoviště)

Kdy není nárok na odstupné?

V mnoha případech ukončení pracovního poměru ale na odstupné nárok není:

 • Zpravidla při výpovědi ze strany zaměstnance (na důvodu nezáleží)
 • Při ukončení pracovního poměru ve zkušební době
 • Při ukončení pracovního poměru na dobu určitou
 • Při odchodu do důchodu
 • Při hrubém porušení pracovní kázně
 • a jiné případy

Výpočet odstupného – z čeho a jak se počítá?

Odstupné se počítá z průměrného hrubého výdělku. To je něco jiného než průměrná hrubá mzda.

Odstupné se vypočítá tak, že se sečtou všechny příjmy za poslední kalendářní čtvrtletí a ty se vydělí počtem odpracovaných hodin. Tím se vypočítá hrubá hodinová mzda a z nich se pak vypočítá hrubá měsíční mzda:

Postup výpočtu odstupného:

 • Sečtou se hrubé příjmy za poslední 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí) – hrubá mzda nebo plat, odměny, prémie, bonusy, příplatky za práci v noci, přes čas, o víkendu apod.; náhrada mzdy za nemoc nebo dovolenou se nezapočítá
 • Hrubé příjmy se vydělí počtem skutečně odpracovaných hodin (včetně přesčasů, doba na dovolené nebo neschopence se nepočítá)
 • Průměrná hrubá hodinová mzda se vynásobí počtem hodin v týdnu (který je ve smlouvě, obvykle 40 hodin)
 • Týdenní hrubá mzda se vynásobí koeficientem 4,38 (což je průměrný počet týdnů v měsíci)
 • Výsledkem je průměrná hrubá mzda (průměrný hrubý výdělek)

Odstupné a daně – co se platí z odstupného?

Výše uvedený výpočet odstupného tím ale nekončí. Z odstupného se ještě platí daně. Neplatíte tedy sociální a zdravotní pojištění, jako u výplaty. Daň si ale stát vezme. Je to 15% z odstupného.

Vzhledem k tomu, že odstupné obvykle dostanete s poslední výplatou, pak může velmi snadno nastat situace, kdy je vaše poslední „výplata“ hodně vysoká (150 tisíc, 200 tisíc nebo více)

U odstupného se často může stát, že máte natolik vysoký základ daně, že kromě základní daně 15%, budete platit ještě zvýšenou daň 23%. Ta se platí, pokud máte v jednom měsíci vyšší hrubou mzdu než cca 131 901 Kč, pak se automaticky z toho, co je nad 131 901 neplatí daň 15%, ale 23%

Pokud ale váš celkový roční příjem nepřesáhne 1 582 812  Kč, pak se vám tato zvýšená daň zase vrátí, až budete podávat roční daňové přiznání.