Pracovní úraz 2024 – na co je nárok: nemocenská, odškodnění, bolestné

Při pracovním úrazu, je nárok na klasickou nemocenskou. A dále i na náhradu za ztrátu výdělku (doplácí se do plné mzdy). Je nárok i na bolestné (od 1. 1. 2024 se zvýšila hodnota 1 bodu na 424,27 Kč). A je nárok i na další náhrady a odškodnění.

Pracovních úrazů se každý rok stane v ČR několik desítek tisíc (cca 35 – 40 tisíc za rok). Většinou se naštěstí jedná o různé drobnosti, které si vyžádají maximálně pár dní na neschopence. A někdy ani to ne.

Jindy se jedná i o poměrná vážná zranění. A výjimkou nejsou ani smrtelné nehody. A bývá jich i několik desítek za rok (minulý rok to bylo přes 80 smrtelných pracovních úrazů).

Kolik dostanu za pracovní úraz?

Při pracovním úrazu, má zaměstnanec nárok na poměrně vysoké odškodnění. Kromě klasické nemocenské, je nárok i na dorovnání do plné mzdy.

A dále je nárok i na odškodnění za bolest (bolestné), nebo odškodnění za snížené společenské uplatnění. Případně může být nárok i na invalidní důchod.

Samostatnou kategorií jsou pak smrtelné úrazy, kde je nárok třeba i na zaplacení pohřbu. Nebo je následně nárok na vdovský důchod nebo sirotčí důchod. Nebo i další odškodnění pro pozůstalé.

Co je to pracovní úraz?

Obecně platí, že pracovní úraz je téměř jakékoliv poškození zdraví nebo i smrt, která nastala během nebo v přímé souvislosti s plnění pracovních úkolů.

Z pohledu nároku na odškodnění, se rozlišuje několik kategorií pracovních úrazů:

 • Smrtelný pracovní úraz – takový úraz (poškození zdraví), na jehož následky zaměstnanec zemřel
 • Závažné pracovní úrazy – úraz, při kterém byl zaměstnanec hospitalizován v nemocnici déle než 5 dní
 • Méně závažné úrazy – úrazy při kterých byla dočasná pracovní neschopnost delší než 3 dny
 • Ostatní pracovní úrazy – lehká a drobná zranění, při kterých nebyla pracovní neschopnost vůbec nebo do 3 kalendářních dní

Co dělat při pracovním úrazu?

Když pomineme to, že nejprve je nutné se postarat o své zdraví, tak hned druhá nejdůležitější věc v pořadí, je nahlášení pracovního úrazu.

V zaměstnání je nutné hlásit všechny úrazy. I drobné úrazy, na které stačilo trochu náplasti. Nikdy nevíte, jestli se s odstupem času neobjeví nějaké komplikace.

Pozor ale na to, že ne každé zranění, které se stane v pracovní době, musí být pracovní úraz. Pokud se vám stane nějaké zranění cestou do práce, nebo z práce, nebo pokud pojedete během pracovní doby k lékaři a cestou se vám stane nějaké zranění, pak to nemusí být pracovní úraz.

Pracovní úraz může být naopak i zranění mimo běžnou pracovní dobu. Například na nějaké víkendové firemní akci. A pracovní úraz se vám může stát i doma, pokud pracujete na home-office.

O tom, zda se jedná o pracovní úraz nebe ne, rozhoduje primárně zaměstnavatel. Složitější případy se obvykle následně řeší i u soudu.

Pokud není možné pracovní úraz oznámit ihned, tak je více než vhodné sdělit lékaři, kdy a jak se vám zranění stalo a nechat si vystavit příslušnou lékařskou zprávu.

Na co je nárok při pracovním úrazu?

Stane-li se nějaký pracovní úraz, tak je nárok na několik různých typů náhrad nebo odškodnění.

Jedná se především o tyto:

 • Standardní nemocenská během neschopenky
 • Odškodní za ztrátu výdělku (dorovnání nemocenské do plné mzdy)
 • Úhrada nákladů spojených s léčbou
 • Náhrada za věcnou škodu
 • Odškodnění za bolest (bolestné)
 • Odškodnění za snížení společné uplatnění

Kromě toho jsou zde i další „náhrady“, které mohou zahrnovat například nárok na invalidní důchod, nebo v případě smrti i další odškodnění.

Pracovní úraz a neschopenka – kolik je nemocenská 2024?

Jedná-li se o nějaký alespoň trochu závažnější pracovní úraz, který vyžaduje delší dobu léčby, tak je nárok na standardní neschopenku a nemocenskou.

Prvních 14 dní platí nemocenskou zaměstnavatel. Od 15 dne platí nemocenskou obvykle stát (ČSSZ).

Výpočet nemocenské a další podmínky, jsou stejné, jako u jakékoliv jiné nemoci či úrazu:

Dorovnání nemocenské do plné mzdy (náhrada mzdy za pracovní úraz)

Vzhledem k tomu, že nemocenská (náhrada mzdy za nemoc nebo nemocenské dávky) je nižší než běžná mzda za práci, tak je u pracovního úrazu nárok i na dorovnání do plné mzdy.

Tuto náhradu za pracovní úraz, obvykle vyplácí pojišťovna, u které musí být každý zaměstnavatel povinně pojištěný. Náhrada za pracovní úraz se obvykle vyplácí až po skončení neschopenky.

Náhrada nákladů spojených s léčbou

Kromě standardní nemocenské a náhrady mzdy za pracovní úraz, můžete po zaměstnavateli (resp. po jeho pojišťovně), požadovat i náhradu všech nákladů, které byly spojené s léčbou.

Mohou to být například různé náklady spojené se zakoupením nějakých zdravotních pomůcek, placení léků, nebo například i náklady spojené s dojížděním k lékaři, nebo náklady vynaložené za ošetřování při domácí péči, apod.

Náhrada za věcnou škodu u pracovního úrazu

Při pracovním úrazu je nárok i na odškodnění za věcné škody. Pokud se vám stane nějaké zranění, při kterém poteče krev, takže dojde k poničení oblečení – tak by bylo možné požadovat, aby byla tato škoda zaplacena.

Bolestné při pracovním úrazu 2024

Při pracovním úrazu je nárok i na jednorázové odškodnění za bolest. Na to vzniká nárok obvykle až s určitým časovým odstupem (až 1 rok), kdy je již zdravotní stav stabilizovaný.

Pro jednotlivé typy úrazů, jsou stanoveny velmi podrobné tabulky, podle kterých se vypočítá bodová hodnota zraněn (viz. nařízení vlády č. 276/2015 Sb.).

Jen pro ilustraci – například zlomenina loketní kosti (nekomplikovaná), má bodovou hodnotu 60 bodů (tříštivá zlomenina má už hodnotu 80 bodů).

Hodnota jednoho bodu se každý rok mění. V minulém roce to bylo 393,06 Kč za 1 bod.

 • V roce 2024 je to 424,27 Kč za 1 bod

U zlomené ruky (čistá zlomenina vřetenní kosti) by tak byl nárok na bolestné cca 25 000 Kč.  Pro výpočet bolestného, není podstatné, kdy přesně se úraz stal, ale kdy se bude řešit odškodnění.

Základní bodová hodnota, ale může být dále zvýšena (rozhoduje o tom lékař, pokud jsou nějaké komplikace, nebo další zdravotní okolnosti). A další zvýšení může schválit i soud.

Vyčíslení konkrétní částky, na kterou je nárok při pracovním úraze, je tedy poměrně komplikovaná záležitost, a je zde poměrně hodně individuálních a proměnných faktorů.