Mzdová kalkulačka 2022 – dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ), je výhodná pro dlouhodobější brigády, nebo jako vedlejší pracovní poměr, k hlavnímu zaměstnání. V této kalkulačce si můžete vypočítat, kolik je čistá mzda v roce 2021. Při příjmu do 3500 Kč, neplatíte sociální a zdravotní pojištění, pouze daň 15%.

Dohoda o pracovní činnosti, je využívána pro různé dlouhodobější brigády, kde je potřeba odpracovat více než 300 hodin za rok. Nebo jako forma zkráceného úvazku. Dohoda o pracovní činnosti, má řadu výhod, jsou s ní spojeny ale i některé nevýhody.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude vaše výplata (čistá mzda), při práci na dohodu o provedení práce (DPČ), v roce 2022.

Pokud máte příjem do 3500 Kč, pak neplatíte sociální a zdravotní pojištění. Strhnou vám jen daň, ve výši 15%. Od 3500 Kč, se už ale platí sociální i zdravotní pojištění (a daně).

Mzdová kalkulačka 2022: Výpočet čisté mzdy z dohody o pracovní činnosti (DPČ)

Pro výpočet čisté mzdy zadejte svůj hrubý příjem z DPČ. Do 3500 Kč, se neplatí sociální a zdravotní pojištění (pouze daň 15%). Nezapomeňte správně zadat, zda za vás případně platí zdravotní pojištění někdo jiný (jiný zaměstnavatel nebo stát – za studenty, důchodce, nezaměstnané, osoby na mateřské, rodičovské nebo v pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání).

Kalkulačka čistá mzda - práce na DPČ 2022
Hrubá měsíční mzda z DPČ

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Dohoda o pracovní činnosti – jaké jsou výhody a nevýhody?

U dohody o pracovní činnosti (DPČ), můžete pro zaměstnavatele pracovat v rozsahu poloviny běžné týdenní pracovní doby. Není zde tedy limit jen 300 hodin za rok, jako je to u dohody o provedení práce (DPP).

Omezení, na polovinu běžné pracovní doby, se vztahuje na celou dobu práce na dohodu. Není to tedy tak, že byste mohli pracovat jen 20 hodin týdně. Nevadí, pokud některé týdny pracujete i více, pokud průměrná doba výkonu práce, odpovídá polovině týdenní pracovní doby.

Dohoda o pracovní činnosti má výpovědní dobu pouze 15 dní (což může být výhoda i nevýhoda). DPČ může být ukončena výpovědí (ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele). Nebo i dohodou, či okamžitým zrušením dohody. Při výpovědi z DPČ, nevzniká nárok na odstupné.

Při příjmu do 3500 Kč, se neplatí sociální a zdravotní pojištění, pouze daň 15%. Při příjmu od 3500 Kč se platí běžné sociální a zdravotní pojištění a daň (v roce 2020 byl limit 3000 Kč).

Při práci na dohodu DPČ, nemáte nárok na dovolenou (může být ale dojednána v dohodě).

Výpočet čisté mzdy při práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ)

Od začátku roku 2021, došlo k zásadní změně ve výpočtu čisté mzdy. A tato změna se týkala i většiny pracovníků s dohodou DPČ. Od 1. 1. 2021 se zrušila superhrubá mzda. V roce 2022, žádná takto velká změna není.

Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2022, ovlivní pouze zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Ta se v roce 2022 zvyšuje o 250 Kč měsíčně. Zvyšuje se i daňová sleva na druhé a třetí dítě.

Sociální, zdravotní pojištění a daně u DPČ

Při příjmu od 3500 Kč, se z DPČ platí běžné sociální a zdravotní pojištění a také daně:

  • Daň je v roce 2022 ve výši 15% z hrubé mzdy (pouze při měsíčním příjmu nad 155 644 Kč je to 23%)
  • Sociální pojištění je 6,5% z hrubé mzdy (zaměstnavatel platí dalších 24,8%)
  • Zdravotní pojištění je 4,5% z hrubé mzdy (zaměstnavatel platí dalších 9%)

Pokud za vás neplatí zdravotní pojištění nikdo jiný (jiný zaměstnavatel nebo stát – za studenty, za důchodce, za nezaměstnané, za osoby na mateřské nebo rodičovské, při neschopence po skončení zaměstnání apod.), pak se na vás může vztahovat povinnost, zaplatit doplatek do minimálního vyměřovacího základu.

Minimální vyměřovací základ je stejný, jako minimální mzda (v roce 2022 je to 16 200 Kč). Z toho vychází minimální zdravotní pojištění 2187 Kč v roce 2022. Pokud je součet zdravotního pojištění (které zaplatíte vy + zaměstnavatel) nižší, pak se doplácí tento doplatek.

Pokud máte příjem z DPČ pod 3500 Kč, tak si případně musíte zdravotní pojištění řešit sami se svou zdravotní pojišťovnou.

Podpora v nezaměstnanosti a práce na DPČ

Pokud z práce na DPČ odvádíte sociální pojištění (příjem od 3500 Kč v roce 2022), tak se vám doba práce na dohodu počítá jako „odpracovaná doba“ (doba účasti na důchodovém pojištění), pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Podmínky, pro nárok na podporu o Úřadu práce, jsou po skončení práce na DPČ stejné, jako u běžného zaměstnání. Tedy minimální „odpracovaná“ doba 12 měsíců za poslední 2 roky.

Práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), je také možná jako přivýdělek nebo brigáda, pokud jste vedeni, jako nezaměstnaní na ÚP. V době, kdy nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, si můžete přivydělat až 8100 Kč měsíčně (jedna polovina minimální mzdy v roce 2022).

Nemocenská při práci na dohodu DPČ

Při práci na dohodu o pracovní činnosti, vám může vznikat nárok i na nemocenskou. Opět ale jen za předpokladu, že máte příjem od 3500 Kč. V takovém případě za vás zaměstnavatel platí nemocenské pojištění (součástí povinných odvodů na sociální pojištění). A máte tak nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele (prvních 14 dní neschopenky) nebo i na nemocenské dávky od 15 dne.

Podmínky pro nárok na nemocenskou, nebo výpočet výše nemocenské je stejný, jako u klasického zaměstnání. Vychází se z průměrného hrubého výdělku (u náhrady mzdy za nemoc) nebo z denního vyměřovacího základu (u nemocenských dávek od 15 dne).

Nárok na mateřskou při práci na DPČ

Identická je i situace s nárokem na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). I PPM spadá pod nemocenské pojištění. Pokud máte příjem z DPČ od 3500 Kč, pak vám vzniká účast na nemocenském pojištění.

Pro nárok na mateřskou (PPM), je potřeba minimální doba účasti na nemocenském pojištění, alespoň 270 kalendářních dní, za poslední dva roky. Pokud je tato podmínka splněna, pak můžete mít nárok na mateřskou i při práci na DPČ.