Mzdová kalkulačka 2024 – dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ), je výhodná pro dlouhodobější brigády, nebo jako vedlejší pracovní poměr, k hlavnímu zaměstnání. V této kalkulačce si můžete vypočítat, kolik je čistá mzda v roce 2024. Při příjmu do 4000 Kč, neplatíte sociální a zdravotní pojištění, pouze daň 15%.

Dohoda o pracovní činnosti, je využívána pro různé dlouhodobější brigády, kde je potřeba odpracovat více než 300 hodin za rok. Nebo jako forma zkráceného úvazku. Dohoda o pracovní činnosti, má řadu výhod, jsou s ní spojeny ale i některé nevýhody.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude vaše výplata (čistá mzda), při práci na dohodu o provedení práce (DPČ), v roce 2024.

Pokud máte příjem do 4000 Kč, pak neplatíte sociální a zdravotní pojištění. Strhnou vám jen daň, ve výši 15%. Od 4000 Kč, se už ale platí sociální i zdravotní pojištění (a daně).

Mzdová kalkulačka 2024: Výpočet čisté mzdy z dohody o pracovní činnosti (DPČ)

Pro výpočet čisté mzdy zadejte svůj hrubý příjem z DPČ. Do 4000 Kč, se neplatí sociální a zdravotní pojištění (pouze daň 15%). Nezapomeňte správně zadat, zda za vás případně platí zdravotní pojištění někdo jiný (jiný zaměstnavatel nebo stát – za studenty, důchodce, nezaměstnané, osoby na mateřské, rodičovské nebo v pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání).

Kalkulačka čistá mzda - práce na DPČ 2024
Hrubá měsíční mzda z DPČ

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Novela zákoníku práce – změny pro dohody (nárok na dovolenou a další)

V roce 2023, byla schválena novela zákoníku práce. Hodně změn, se týká práce na dohodu (DPP a DPČ):

  • od začátku roku 2024, bude i u dohody (DPP i DPČ) nárok na dovolenou (u DPČ může být nárok až na 80 hodin placené dovolené za rok)
  • na dovolenou bude nárok po odpracování alespoň 80 hodin (za každých 20 odpracovaných hodin, bude nárok minimálně na 1,54 hodiny dovolené – může to být i více)
  • u dohody (DPP i DPČ), je nárok na příplatek za práci v noci, o víkendu nebo ve státní svátek
  • u dohody je nárok na rozpis směn (alespoň 3 dny předem)
  • u dohody je nárok na písemné zdůvodnění výpovědi
  • po odpracování alespoň 180 hodin, je možné požádat o převedení na HPP s dobou neurčitou

A jsou i další změny. Novela zákoníku práce platí od října 2023.

Dohoda o pracovní činnosti – jaké jsou výhody a nevýhody?

U dohody o pracovní činnosti (DPČ), můžete pro zaměstnavatele pracovat v rozsahu poloviny běžné týdenní pracovní doby. Není zde tedy limit jen 300 hodin za rok, jako je to u dohody o provedení práce (DPP).

Omezení, na polovinu běžné pracovní doby, se vztahuje na celou dobu práce na dohodu. Není to tedy tak, že byste mohli pracovat jen 20 hodin týdně. Nevadí, pokud některé týdny pracujete i více, pokud průměrná doba výkonu práce, odpovídá polovině týdenní pracovní doby.

Dohoda o pracovní činnosti má výpovědní dobu pouze 15 dní (což může být výhoda i nevýhoda). DPČ může být ukončena výpovědí (ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele). Nebo i dohodou, či okamžitým zrušením dohody. Při výpovědi z DPČ, nevzniká nárok na odstupné.

Při příjmu do 4000 Kč, se neplatí sociální a zdravotní pojištění, pouze daň 15%. Při příjmu od 4000 Kč se platí běžné sociální a zdravotní pojištění a daň.

Při práci na dohodu DPČ, nemáte nárok na dovolenou (může být ale dojednána v dohodě).

Výpočet čisté mzdy při práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ)

Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2025, ovlivní zvýšení minimální mzdy. Minimální mzda se od 1. 1. 2024 zvyšuje na 18 900 Kč. Což současně znamená minimální hodinovou mzdu 112,50 Kč. Tato minimální hodinová mzda, se týká i práce na dohodu. I u DPČ, by vám měl zaměstnavatel platit minimálně 112,50 Kč za hodinu.

Další zásadnější změnou, je zvýšení sociálního pojištění. Pro všechny zaměstnance (u DPČ při příjmu od 4000 Kč) se od ledna 2024 zvýší povinné odvody na sociální pojištění. Doposud to bylo 6,5%, nově to bude 7,1% (zahrnuje i „nové“ nemocenské pojištění 0,6% z hrubé mzdy).

Sociální, zdravotní pojištění a daně u DPČ

Při příjmu od 4000 Kč, se z DPČ platí běžné sociální a zdravotní pojištění a také daně:

  • Daň je v roce 2024 ve výši 15% z hrubé mzdy (pouze při měsíčním příjmu nad 131 901 Kč je to 23%)
  • Sociální pojištění je 7,1% z hrubé mzdy (zaměstnavatel platí dalších 24,8%)
  • Zdravotní pojištění je 4,5% z hrubé mzdy (zaměstnavatel platí dalších 9%)

Pokud za vás neplatí zdravotní pojištění nikdo jiný (jiný zaměstnavatel nebo stát – za studenty, za důchodce, za nezaměstnané, za osoby na mateřské nebo rodičovské, při neschopence po skončení zaměstnání apod.), pak se na vás může vztahovat povinnost, zaplatit doplatek do minimálního vyměřovacího základu.

Minimální vyměřovací základ je stejný, jako minimální mzda (v roce 2024 je to 18 900 Kč). Z toho vychází minimální zdravotní pojištění 2552 Kč v roce 2024. Pokud je součet zdravotního pojištění (které zaplatíte vy + zaměstnavatel) nižší, pak se doplácí tento doplatek.

Pokud máte příjem z DPČ pod 4000 Kč, tak si případně musíte zdravotní pojištění řešit sami se svou zdravotní pojišťovnou.

Podpora v nezaměstnanosti a práce na DPČ

Pokud z práce na DPČ odvádíte sociální pojištění (příjem od 4000 Kč v roce 2024), tak se vám doba práce na dohodu počítá jako „odpracovaná doba“ (doba účasti na důchodovém pojištění), pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Podmínky, pro nárok na podporu o Úřadu práce, jsou po skončení práce na DPČ stejné, jako u běžného zaměstnání. Tedy minimální „odpracovaná“ doba 12 měsíců za poslední 2 roky.

Práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), je také možná jako přivýdělek nebo brigáda, pokud jste vedeni, jako nezaměstnaní na ÚP. V době, kdy nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, si můžete přivydělat až 9 450 Kč měsíčně (jedna polovina minimální mzdy v roce 2024).

Nemocenská při práci na dohodu DPČ

Při práci na dohodu o pracovní činnosti, vám může vznikat nárok i na nemocenskou. Opět ale jen za předpokladu, že máte příjem od 4000 Kč. V takovém případě za vás zaměstnavatel platí nemocenské pojištění (součástí povinných odvodů na sociální pojištění). A máte tak nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele (prvních 14 dní neschopenky) nebo i na nemocenské dávky od 15 dne.

Podmínky pro nárok na nemocenskou, nebo výpočet výše nemocenské je stejný, jako u klasického zaměstnání. Vychází se z průměrného hrubého výdělku (u náhrady mzdy za nemoc) nebo z denního vyměřovacího základu (u nemocenských dávek od 15 dne).

Nárok na mateřskou při práci na DPČ

Identická je i situace s nárokem na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). I PPM spadá pod nemocenské pojištění. Pokud máte příjem z DPČ od 4000 Kč, pak vám vzniká účast na nemocenském pojištění.

Pro nárok na mateřskou (PPM), je potřeba minimální doba účasti na nemocenském pojištění, alespoň 270 kalendářních dní, za poslední dva roky. Pokud je tato podmínka splněna, pak můžete mít nárok na mateřskou i při práci na DPČ.